Andra behandlingar

Kontakta oss

031-12 85 30
info@hjeltetandvard.se

Digital Tandvård

Digital tandvård innebär flera saker

Det de flesta associerar med digital tandvård är att man scannar tänderna istället för att ta avtryck. Men digital tandvård innebär mer än så.

Vi kan digitalt planera hur dina tänder ska se ut innan vi sätter igång genom att göra en digital smile design tillsammans med dig som patient. Utfirån det kan vi skapa en 3D-uppsättning av det tänkta slutresultatet. Vi kan testa slutresultatet i munnen med en så kallad mock-up så vi kan se hur tändernas form kommer se ut innan vi ens har börjat.

Vi kan även planera den exakta positionen på käkbensförankrade implantat i förväg. Operationen utförs med en kirurgisk guide och därmed hamnar implantatet i rätt position. Detta är väldigt viktigt ur estetisk synpunkt men även så det är lätt att hålla rent kring implantatet och därmed förebygga sjukdomen periimplantit. Periimplantit är sjukdomen där benet kring implantatet bryts ner i en inflammatorisk process.

Vi har digital scanner som heter Emerald som görs av Planmeca.

Vi har programvaran Romexis 6 där vi kan göra smile design, göra 3D-uppsättningar och planera implantatens poistion.

Här följer en video på en smile design och implantatplanering i Romexis:

Digitalt framställda kronor, broar, bettskenor m.m har högre precision och allt stämmer bättre oftare och det är färre omgörningar. Det är en behagligare upplevelse för dig som patient!