Andra behandlingar

Kontakta oss

031-12 85 30
info@hjeltetandvard.se

Rotfyllning

På Hjelte Tandvård arbetar vi med den senaste tekniken vad gäller rotbehandling och rotfyllning

När tandens pulpa blir inflammerad eller infekterad pga karies, trauma eller sprickor i tanden behövs det göras en rotfyllning. Det går till så att man rengör tandens innandöme, rotkanalerna och sedan fyller igen dessa så det inte kan komma in nya bakterier eller att bakterier kan börja växa igen i framtiden.

För att uppnå detta så instrumenteras rotkanalerna med rotkanalsfilar och desinficeras med olika antibakteriella spolvätskor. För att det ska vara sterilt under behandlingen så sätts det på en gummiduk över tanden. Det är viktigt att åstadkomma en tät rotfyllning som fyller ut hela rotkanalen och med bra längd.

Rotfyllning är oftast helt smärtfritt då tandens pulpa ofta har gått i nekros (dött) när man utför detta och därmed finns ingen nerv kvar i tanden. Behandlingen utförs naturligtvis med bedövning dessutom.

På Hjelte Tandvård arbetar vi med de senaste materialen. Vi använder oss av systemet WaveOne Gold från Dentsply Sirona. Det är ett säkert och effektivt system med reciprokerande rotkanalsfilar så att risken för filfrakturer minskar och ett reproducerbart system som gör att det blir ett bra resultat varje gång.

Före och efter rotfyllning på tand 14. Tät och med bra längd
Före och efter rotfyllning på tand 37. Notera inflammationen kring den, av annan tandläkare, bristfälligt rotfyllda tanden 36